​​​​​​​Journummer 070-366 08 17   |   Placeringsjour

Att vara familjehem

Neptuna Omsorg har jour- och familjehem i mellersta och norra Sverige.
 
Som familjehem eller jourhem för Neptuna får ni kontinuerlig utbildning,  gemenskap med andra familjehem vid gemensamma träffar och kvalificerat stöd genom våra familjehemskonsulenter och ekonomisk ersättning för insatsen.
 
För att trivas i rollen som ett familjehem är det bra om ni är två vuxna i hushållet där den ena är hemma mycket, gärna på heltid. Det är en stor utmaning att öppna upp sitt hem för en person som har det tufft, men det är också väldigt givande att hjälpa någon att få en kärleksfull tillvaro.
 
Du tar emot barn och ungdomar som en familjemedlem för att i föräldrars ställe vårda, fostra och finnas där för personen under en kortare eller en längre tid beroende på behovet. Även vuxna som behöver stöd och hjälp kan placeras i familjehem.
 
Tidigare arbete med barn och ungdomar underlättar om du vill ta dig an ansvaret och gemenskapen som det innebär att bli ett familjehem. Men det viktigaste är en längtan efter att få hjälpa och engagera sig i personer som är i behov av det.
 
Skicka gärna en intresseanmälan till oss så hör vi av oss till dig!