​​​​​​​Journummer 070-366 08 17   |   Placeringsjour

Neptuna Omsorg

Individ- och familjeomsorg

Skyddat boende

Neptunas skyddade boenden håller en hög säkerhetsklass och tar emot våldsutsatta kvinnor från hela landet med eller utan medföljande barn och husdjur. 
 Vi  lägger yttersta vikt vid är att de som kommer till oss ska känna sig trygga och kunna påbörja resan tillbaka till ett liv utan rädsla och utsatthet. Därför är vi väldigt noggranna med att våra medarbetare har hög kompetens inom bland annat våld i nära relation, hedersrelaterad problematik och stöd till barn som har bevittnat våld.

Jour- & familjehem

Neptuna Omsorg erbjuder konsulentstödda jour- och familjehem till barn, ungdomar, vuxna eller hela familjer på uppdrag av socialtjänsten. 
Våra hem finns i mellersta samt norra Sverige. Vi arbetar med noggrant utvalda och grundligt utredda familjer. Våra familjehemskonsulenter har socionomutbildning eller motsvarande och gedigen erfarenhet inom socialtjänst och familjehemsvård. 

Våra områden

Att bo i skyddat boende

Våra boenden

Neptuna Omsorg

Värdegrund

Kvalité