​​​​​​​Journummer 070-366 08 17   |   Placeringsjour

Verksamhet

En väg tillbaka

För att underlätta för de personer som utsatts för våld och otrygghet har vi även plats för husdjur. Ingen ska behöva lämna dem de älskar för att ta sig ur en skadlig situation och ingen ska tvingas kvar för att hålla dem trygga. 

Husdjur är välkomna dels för att personen som söker skydd inte ska behöva oroa sig för sitt husdjurs välmående, dels också för att djuret kan hjälpa att bringa lugn och trygghet till den utsatta. 
 

Rätt hjälp till barn och förälder

När vuxna med barn som kommer till oss  lägger vi ett stort fokus på att båda får rätt hjälp. Barn som bevittnar våld kan få känslomässiga men som kan vara väldigt svåra att åtgärda om inte hjälpen kommer i tid, därför ser våra utbildade boendestödjare till att varje barn känner sig sedd, trygg och viktiga. Vi ger också alltid barnen som kommer till oss en separat introduktion och en egen kontaktperson, som ger möjlighet till enskilda stödsamtal. Alla barn erbjuds också  plats på förskola eller i skola.  Vid behov samarbetar vi med barn- och ungdomspsykiatrin för att garantera att barn som behöver den extra hjälpen också får den.
 
För att både vuxna och barn ska känna att de inte bara överlever hos oss utan verkligen lever har vi anpassat boendena för att stimulera en aktiv vardag. Vi har lekrum, datorrum, trädgårdar med stora möjligheter till diverse aktiviteter och samtalsrum.

Stöd under och efter skyddsboende

De boende hos Neptuna har möjlighet att bygga upp en vardag igen med hjälp av aktiviteter, stödsamtal, planering inför framtiden och hjälp med olika myndighetskontakter. Fokus ligger på att skapa en meningsfull social samvaro med god hälsa genom både fysisk- och psykisk träning, för att öka självkänslan och känna en kontroll över sitt eget liv. Vi erbjuder ett hälso- och idrottskoncept som handlar om att individen ska stärkas både fysisk och mentalt för att få en bättre förståelse för sig själv och hitta till ett ställe i livet där de trivs med sig själva.
 
När den skyddsökande har utvecklat en stabil grund att stå på och har funnit en trygghet i sig själv börjar det bli aktuellt att tillsammans med vår kunniga personal förbereda för ett liv utanför skyddsboendet. Självklart har du hjälp varje steg på vägen och under utslussningen erbjuds en fortlöpande kontakt efter individens önskemål i samråd med socialtjänsten.
 
Målet är att varje individ ska få ett självständigt liv fritt från våld och förtryck.

Öppettider


Jour dygnet runt
mobil: 070 3660817


​​​​​​​

Kontakt

Neptuna AB
Huvudkontor
Postadress:
Rälsagatan 6B
802 91 Gävle
mobil: 070 366 08 17
info@neptuna.se