​​​​​​​Journummer 070-366 08 17   |   Placeringsjour

Kvalité


Kvalitetsarbete


Kvalitetsarbetet  är en grundsten i våra verksamheter.
Vi arbetar enligt gällande lagstiftning och föreskrifter med systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet består bland annat av: avvikelsehanteringar, policys, riktlinjer och rutiner, hantering av klagomål och synpunkter, egenkontroll samt riskanalyser