​​​​​​​Journummer 070-366 08 17   |   Placeringsjour

Jour & Familjehem

Noggrant utvalda jour- och familjehem

Neptuna Omsorg erbjuder konsulentstödda jour- och familjehem till barn, ungdomar, vuxna eller hela familjer på uppdrag av socialtjänsten. Våra hem finns i mellersta samt norra Sverige, är grundligt utredda och noggrant utvalda.

Verksamheten har tillstånd från IVO och följer socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Vi skräddarsyr insatserna och arbetar vid behov med kraftigt förstärkta insatser i familjehemmen.

Skickliga medarbetare 

Våra konsulenter har socionomutbildning eller motsvarande.  De erbjuder familjehemmen direktstöd och tillgänglighet dygnet runt. Samtliga konsulenter har gedigen erfarenhet av socialt arbete inom socialtjänst och familjehemsvård. Alla våra familjehemmen genomgår socialstyrelsens grundutbildning "Ett hem att växa i".  Fortsättningsvis erbjuds kontinuerlig fortbildning  och handledning av våra konsulenter.
 
Vårt huvudkontor ligger i Gävle men konsulenterna utgår från sitt geografiska arbetsområde för att kunna erbjuda varje familjehem bästa stöd.